Розширений пошук

українська русский

Вхід

ЛЯПУНОВ І КОМПАНІЯ ТОВ

03150, Горького вул., 103А, к.91
Телефон: (0-44) 522-99-64
Факс: (0-44) 521-17-94

Інтернет-пошта:
Інтернет-адреса: http://www.liapunov.com/
Діяльність

Авторські права: захист 

Патентні послуги 

Торговельні марки: реєстрація, захист 

Юридичні послуги 

Пошукові слова: Ляпунов и Партнеры, Ляпунов і Партнери, Liapunov & Co., изобретения, евразийские патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, торговые марки, авторское право, консультации по вопросам авторского права, составление авторских договоров, представительство интересов авторов у суде, регистрация доменов, аннулирование регистрации доменного имени в суде, винаходи, євразійські патенти, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, торгові марки, авторське право, консультації з питань авторського права, складання авторських договорів, представництво інтересів авторів у суді, реєстрація доменів, анулювання реєстрації доменного імені в суді